பிரஸ் அப்ஸ் பயிற்சி–ஹெல்த் ஸ்பெஷல்

நாற்காலியின் இரு கைப்பிடிகளையும். படத்தில் காட்டியவாறு பிடித்துக் கொண்டு மாறி மாறி அமர்ந்து எழ வேண்டும். எந்தக் காரணம் கொண்டும் நாற்காலியில் அமர்ந்து விடக்கூடாது.

இந்தப்பயிற்சியால் கைகளின் பின் பக்கத்தசைப் பகுதிகளுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்கப்படுகிறது. இந்தப்பயிற்சியைச் செய்ய வயது வரம்பு எதுவும் இல்லை.

மற்ற பயிற்சிகளைப்போல அல்லாமல் ஒரு முறைக்கு 15 எண்ணிக்கைகள் வீதம் 3 முறை செய்தால் போதுமானது.

Leave a Reply