மருத்துவ குறிப்பு (OG)

கர்ப்பம் தரிக்க சரியான நாட்கள் ?

கர்ப்பம் தரிக்க சிறந்த நாட்கள் அண்டவிடுப்பின் முன் இருக்கும் நாட்கள். அண்டவிடுப்பின் மூலம் ஒரு பெண்ணின் உடல் கருமுட்டையிலிருந்து கருமுட்டையை வெளியிடும் செயல்முறையாகும். அண்டவிடுப்பின் நேரம் பெண்ணுக்குப் பெண்ணுக்கு மாறுபடும், ஆனால் இது பொதுவாக 28 நாள் மாதவிடாய் சுழற்சியின் 14வது நாளில் நிகழ்கிறது.

உங்கள் மாதவிடாய் சுழற்சியைக் கண்காணிப்பது நீங்கள் எப்போது மிகவும் வளமானவர் என்பதைத் தீர்மானிக்க உதவும். இதைச் செய்ய, ஒரு காலெண்டரை உருவாக்கி, ஒவ்வொரு மாதமும் மாதவிடாய் தொடங்கும் தேதியை பதிவு செய்யவும். உங்கள் சிறுநீரில் உள்ள லியூடினைசிங் ஹார்மோனின் (LH) அளவை அளவிடும் அண்டவிடுப்பின் முன்கணிப்பு கருவியையும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். எல்ஹெச் என்பது அண்டவிடுப்பின் முன் கூர்மையாக இருக்கும் ஹார்மோன் ஆகும், இது அடுத்த 24-36 மணி நேரத்திற்குள் ஒரு முட்டை வெளியிடப்படும் என்பதைக் குறிக்கிறது.[penci_related_posts dis_pview=”no” dis_pdate=”no” title=”” background=”” border=”” thumbright=”no” number=”4″ style=”list” align=”none” withids=”” displayby=”recent_posts” orderby=”rand”]pregnancy

அண்டவிடுப்பைக் கண்காணிக்க மற்றொரு வழி கர்ப்பப்பை வாய் சளியில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் கவனிப்பதாகும். அண்டவிடுப்புக்கு வழிவகுக்கும் வளமான காலத்தில், கர்ப்பப்பை வாய் சளி மெல்லியதாகவும், தெளிவாகவும், நீட்டவும், முட்டையின் வெள்ளைக்கருவின் நிலைத்தன்மையைப் போலவே இருக்கும்.

பொதுவாக, கருவுறுவதற்கு உடலுறவு கொள்ள சிறந்த நேரங்கள் அண்டவிடுப்பின் நாள் மற்றும் அண்டவிடுப்பின் 5 நாட்களுக்கு முன்பு. ஏனெனில் விந்தணுக்கள் பெண்களின் இனப்பெருக்க பாதைக்குள் 5 நாட்கள் வரை உயிர்வாழும். இந்த காலகட்டத்தில் உடலுறவு முட்டையை வெளியிடும் போது விந்தணுக்கள் இருப்பதற்கான வாய்ப்பை அதிகரிக்கிறது.

ஒவ்வொரு பெண்ணின் மாதவிடாய் சுழற்சியும் வித்தியாசமானது மற்றும் நீளம் மற்றும் ஒழுங்குமுறை ஆகியவற்றில் மாறுபடும் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். இந்த காரணத்திற்காக, உங்கள் சுகாதார வழங்குநரை அணுகுவது சிறந்தது.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button