கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு OG

கர்ப்ப காலத்தில் வயிறு எப்போது தெரியும் ?

கர்ப்ப காலத்தில், ஒரு பெண்ணின் வயிற்றின் அளவு மற்றும் தோற்றம் உடல் வகை, கருவின் நிலை மற்றும் வயிறு மற்றும் கொழுப்பின் அளவு உட்பட பல காரணிகளைப் பொறுத்து பெரிதும் மாறுபடும். பொதுவாகப் பேசினால், வளர்ந்து வரும் கருவுக்கு இடமளிக்க கருப்பை விரிவடைவதால் பெண்ணின் வயிறு தனித்து நிற்கத் தொடங்குகிறது.

ஒரு பெண்ணின் வயிறு பொதுவாக கர்ப்பத்தின் 12 வது வாரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் பெரிதாகிறது. அப்போதுதான் கருப்பை இடுப்பு எலும்புகளுக்கு மேலே உயர்ந்து வயிற்று தசைகளுக்கு எதிராக வெளியே தள்ளத் தொடங்குகிறது.

கர்ப்ப காலத்தில் ஒரு பெண்ணின் வயிறு தெரியும் போது உடல் வடிவம் பாதிக்கப்படுகிறது. மெலிந்த அல்லது உடல் பருமன் குறைவாக இருக்கும் பெண்களுக்கு கருப்பை விரிவடைந்து வயிற்றுத் தசைகளை வெளிப்புறமாகத் தள்ளுவதால், ஆரம்ப அறிகுறிகளை உருவாக்கலாம். அதிக எடை கொண்ட அல்லது அதிக அளவு வயிற்று கொழுப்பைக் கொண்ட பெண்கள் கர்ப்பத்தின் பிற்பகுதி வரை அதை கவனிக்க மாட்டார்கள். ஏனென்றால், அதிகப்படியான உடல் கொழுப்பு வளர்ந்து வரும் கருப்பையை மறைக்க உதவுகிறது.[penci_related_posts dis_pview=”no” dis_pdate=”no” title=”” background=”” border=”” thumbright=”no” number=”4″ style=”list” align=”none” withids=”” displayby=”recent_posts” orderby=”rand”]

கர்ப்ப காலத்தில் ஒரு பெண்ணின் வயிறு தெரியும் போது கருவின் நிலையும் ஒரு பாத்திரத்தை வகிக்கிறது. கரு கருப்பையின் பின்புறம் மற்றும் வயிற்று தசைகளிலிருந்து விலகி இருப்பதால், பின்பக்கக் கருவைக் கொண்ட பெண்கள் (குழந்தை பின்புறம்) பிற்காலத்தில் தோன்றலாம், அ பெண்களில், கரு கருப்பையின் முன் நிலைநிறுத்தப்பட்டு அழுத்தம் கொடுப்பதால் இது முன்கூட்டியே தோன்றும். வயிற்று தசைகள்.

முடிவில், ஒரு கர்ப்பிணிப் பெண்ணின் வயிறு எவ்வாறு தோற்றமளிக்கிறது என்பது உடல் வகை, கருவின் நிலை மற்றும் வயிற்று தசை மற்றும் கொழுப்பின் அளவு உள்ளிட்ட பல காரணிகளைப் பொறுத்து பெரிதும் மாறுபடும். ஒரு பெண்ணின் வயிறு பொதுவாக கர்ப்பத்தின் 12 வது வாரத்தில் தோன்றத் தொடங்குகிறது, ஆனால் இது பெண்ணுக்குப் பெண் மாறுபடும்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button