கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு OG

உப்பில் கர்ப்ப பரிசோதனை

உப்பு கர்ப்ப பரிசோதனை என்பது கர்ப்பத்தை தீர்மானிக்க தலைமுறைகளாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பிரபலமான DIY முறையாகும். இது ஒரு பெண்ணின் காலை சிறுநீருடன் சிறிதளவு உப்பைக் கலந்து எதிர்வினைகளைக் கவனிப்பதை உள்ளடக்கியது. இந்த சோதனை இணையத்திலும் பாரம்பரியத்திலும் பரவலாக விநியோகிக்கப்படுகிறது மருந்து, இது கர்ப்பத்தை தீர்மானிக்க நம்பகமான முறை அல்ல.

உப்பு கர்ப்ப பரிசோதனையானது ஒரு பெண்ணின் சிறுநீரில் மனித கோரியானிக் கோனாடோட்ரோபின் (hCG) ஹார்மோன் இருப்பதைக் கண்டறிவதன் மூலம் வேலை செய்கிறது என்று கூறுகிறது, சோதனை உண்மையில் hCG ஐக் கண்டறியாது, மாறாக, அது உப்புக்கும் சிறுநீருக்கும் இடையிலான எதிர்வினையை நம்பியுள்ளது.

ஒரு சுத்தமான கொள்கலனில் ஒரு பெண்ணின் காலை சிறுநீருடன் சிறிதளவு உப்பைக் கலந்து இந்தச் சோதனையில் ஈடுபடுத்தப்படுகிறது.இந்தக் கலவையில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால் கவனிக்கப்படுகிறது.உப்பு கட்டிகளாகவோ அல்லது பால் போன்ற பொருளாகவோ மாறினால், சோதனை கர்ப்பத்திற்கு சாதகமானதாகக் கருதப்படுகிறது.உப்பு கரைகிறது. அல்லது மாறாமல் இருக்கும், சோதனை எதிர்மறையானது.4a71e8cf86d869b52b5fe6151c4b2480

இந்த சோதனையானது கர்ப்பத்தை தீர்மானிக்க ஒரு வேடிக்கையான மற்றும் எளிதான வழி போல் தோன்றினாலும், இது நம்பகமான முறை அல்ல.உப்பு மற்றும் சிறுநீருக்கு இடையேயான எதிர்வினை உப்பின் செறிவு மற்றும் சிறுநீரின் pH அளவு உட்பட பல காரணிகளைப் பொறுத்து மாறுபடும். தவறான நேர்மறைகள் அல்லது தவறான எதிர்மறைகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது, இது தேவையற்ற மன அழுத்தம் அல்லது சரியான மருத்துவ கவனிப்பை பெறுவதில் தாமதம் ஏற்படலாம்.

கர்ப்பத்தை நிர்ணயிப்பதற்கான ஒரே நம்பகமான முறை, சிறுநீர் அல்லது இரத்தப் பரிசோதனை போன்ற மருத்துவப் பரிசோதனை மட்டுமே என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். ஒரு சுகாதார வழங்குநருடன் உங்கள் விருப்பங்களை கவனித்து, விவாதிக்கவும்.

முடிவில், உப்பு கர்ப்ப பரிசோதனையானது கர்ப்பத்தை நிர்ணயிப்பதற்கான ஒரு வேடிக்கையான மற்றும் எளிதான முறையாகத் தோன்றினாலும், அது நம்பகமான முறை அல்ல. நீங்கள் கர்ப்பமாக இருக்கலாம் என்று சந்தேகித்தால் மருத்துவ சிகிச்சையைப் பெறுவது மற்றும் உங்கள் விருப்பங்களை சுகாதார வழங்குநரிடம் விவாதிப்பது முக்கியம்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button