மருத்துவ குறிப்பு (OG)

கருமுட்டை வெடிக்காமல் இருக்க காரணம்

கருமுட்டை வெடிக்காமல் இருக்க காரணம்

முட்டை அல்லது முட்டை செல்கள் பெண் இனப்பெருக்கத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. நம் உடலில் உள்ள மிகப்பெரிய செல்கள், அவை கருவுறுதலின் மூலமாகும் – ஆனால் அவை பற்றி நாம் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளில் ஒன்று, கருத்தரிப்பின் போது ஏன் வெடிக்கிறது அல்லது வெடிக்கவில்லை என்பதுதான் – இந்த வலைப்பதிவு தொடரில், செல் ஒருமைப்பாட்டை பாதுகாக்கும் வழிமுறைகளை ஆராயுங்கள். உயிர்வாழ்வதை உறுதி. மற்றும் வெற்றிகரமான கருத்தரித்தல் உறுதி.

1. வெளிப்படையான மண்டலம்: அசைக்க முடியாத கோட்டை

சோனா பெல்லுசிடா என்பது தடிமனான கிளைகோபுரோட்டீன் ஷெல் ஆகும், இது முட்டை சிதைவதைத் தடுக்கிறது. பல அடுக்குகளைக் கொண்ட இந்த அமைப்பு, உள்ளே நுழையக்கூடிய தேவையற்ற சக்திகளுக்கு எதிராக ஒரு தடையாக செயல்படும் அதே வேளையில், வெளிப்புற சக்திகளிடமிருந்து உடல் பாதுகாப்பை வழங்குவதன் மூலம் சாத்தியமான சிதைவுக்கு எதிரான பாதுகாப்பின் முதல் வரிசையாக செயல்படுகிறது. மேலும், கருத்தரிப்பதற்கு ஏற்ற விந்தணுவைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் இந்த அமைப்பு முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. அதன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஊடுருவல் குறிப்பிட்ட ஏற்பிகளைக் கொண்ட விந்தணுக்களை மட்டுமே கடந்து செல்ல அனுமதிக்கிறது, மற்றவை தடுக்கப்படுகின்றன. இதனால், முட்டையின் கருவுறுவதற்கு பொருத்தமற்ற விந்தணுக்கள் பயன்படுத்தப்படும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது, அதே நேரத்தில் சிதைவு அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.[penci_related_posts dis_pview=”no” dis_pdate=”no” title=”Inline Related Posts” background=”” border=”” thumbright=”no” number=”4″ style=”list” align=”none” withids=”” displayby=”tag” orderby=”rand”]

2. ஆஸ்மோர்குலேஷன்: ஒரு நுட்பமான சமநிலை பராமரிக்கப்படுவதை உறுதி செய்கிறது.

சவ்வூடுபரவல் என்பது முட்டைக்குள் நீர் மற்றும் கரைப்பானைச் சமநிலையைப் பராமரிப்பதன் மூலம் முட்டை வளர்ச்சியை உறுதிசெய்யும் ஒரு அத்தியாவசிய செயல்முறையாகும். முட்டையில் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான புரதங்கள் மற்றும் எலக்ட்ரோலைட்டுகள் அதிக அளவில் உள்ளன. சவ்வூடுபரவல் ஒழுங்குமுறை இல்லாமல் அவை சிதைந்து போகக்கூடும் என்றாலும், கார்டிகல் துகள்கள் அவற்றின் உள்ளடக்கங்களை பெரியோவஜினல் இடத்தில் வெளியிடுகின்றன, அதிக நீர் வரத்தைத் தடுக்கும் அதே வேளையில் பெரியோவஜினல் இடத்தில் உள்ள ஆஸ்மோடிக் அழுத்த அளவை மாற்றுகிறது. எனவே, கருத்தரிப்பின் போது சிதைவைத் தடுப்பதன் மூலம் கட்டமைப்பு ஒருமைப்பாட்டை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது.

Reason why an ovum does not burst
The stages of segmentation of a fertilized
ovum.
Human embryonic development.
3d rendering medical illustration.

3. ஃபோலிகுலர் திரவம் ஒரு குஷனிங் விளைவை வழங்குகிறது.

ஃபோலிகுலர் திரவம் ஒரு குஷனிங் விளைவை வழங்குகிறது, வெளிப்புற சக்திகள் மற்றும் முட்டையின் மீது செலுத்தப்படும் அழுத்தங்களுக்கு எதிராக ஒரு அதிர்ச்சி உறிஞ்சியாக செயல்படுகிறது, அது சிதைவதைத் தடுக்கிறது, வளரும் முட்டையை உடைக்காமல் தடுக்கிறது மற்றும் கருத்தரிப்பின் முக்கியமான கட்டங்களில் அதன் உயிர்வாழ்வை உறுதி செய்கிறது. சுற்றியுள்ள நுண்ணறை செல்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் இந்த திரவம், சரியான வளர்ச்சிக்கு அவசியமான பல்வேறு அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் வளர்ச்சி காரணிகளைக் கொண்டுள்ளது. கூடுதலாக, இந்த திரவமானது வெளிப்புற தாக்க சக்திகளுக்கு எதிராக ஒரு அதிர்ச்சி உறிஞ்சியாக செயல்படுகிறது, அதாவது வெளிப்புறமாக பயன்படுத்தப்படும் அழுத்தம், கருத்தரித்தல் செயல்முறையின் முக்கியமான கட்டங்களில் முறிவுக்கு எதிராக கூடுதல் தாங்கல் விளைவை வழங்குகிறது.

4. கட்டமைப்பு தழுவல்: முட்டை வலுப்படுத்துதல்

முட்டையானது வெளிப்புற சக்திகளைத் தாங்குவதற்கும், சிதைவைத் தவிர்ப்பதற்கும் பல வழிமுறைகளைக் கொண்டுள்ளது, இதில் தடிமனான சைட்டோபிளாஸ்மிக் அடுக்கு இயந்திர வலிமை மற்றும் நிலைத்தன்மையை வழங்குகிறது, மேலும் நுண்குழாய்கள் மற்றும் நுண் இழைகளின் வலையமைப்பு ஆகியவை செல் அமைப்பு முழுவதும் சக்திகளை சமமாக விநியோகிக்க உதவும்.சில கட்டமைப்பு தழுவல்கள் உள்ளன. இந்த அனைத்து வழிமுறைகளும் ஒன்றிணைந்து கருவுறுதலின் போது முட்டை வெடிக்காமல் அப்படியே இருக்கும்.

வெளிப்புற சக்திகளை எதிர்க்கும் மற்றும் சிதைவைத் தவிர்க்கும் முட்டையின் அற்புதமான திறன் உண்மையிலேயே ஈர்க்கக்கூடியது. சோனா பெல்லுசிடா, ஆஸ்மோர்குலேட்டரி பொறிமுறைகள், ஃபோலிகுலர் திரவம் மற்றும் கட்டமைப்பு தழுவல்கள் போன்ற பல்வேறு பாதுகாப்பு அடுக்குகள் மூலம், கருவுறுதலின் முக்கியமான கட்டங்களில் முட்டை அப்படியே உள்ளது, இது மனிதர்களின் குறிப்பிடத்தக்க நெகிழ்ச்சி மற்றும் தகவமைப்புத் தன்மைக்கான சான்று. , ஆனால் இனப்பெருக்கம் பற்றிய நுண்ணறிவையும் வழங்குகிறது. வெற்றிகரமான கருத்தரித்தல் மற்றும் அதன் தொடர்ச்சியை உறுதி செய்ய.z

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button