ஜஸ் ஸ்டிக் போட்டோ பிரேம்

march 9 049

தேவையான பொருட்கள்:-

 

ஜஸ் குச்சி – 16
பசை
போஃம் டிசைன்ஸ் (அல்லது)
பெயின்ட்

செய்முறை:-

@.முதலில் 9 குச்சிகளை அடுக்கவும்.


@.அதன் மேல் குறுக்காக ரெண்டி குச்சி ஒட்டவும்


@.பின் நேராக இரண்டும், குருக்காக இரண்டும் ஒட்டவும்


@.ஒரு குச்சியை 1 இன்ச் அளவு வளைத்து அதை பின் பகுதியில் ஒட்டவும


@.பின் மேலே அழங்கரிக்கவும்.

@.குழந்தைகள் கூட எளிதில் பன்னிவிடுவார்கள்

Leave a Reply