பெண்கள் வெற்றி பெற இவற்றைச் செய்யுங்கள்!…

பலம், பலவீனங்களுக்கு ஏற்ப திட்டமிட்டு தேவைப்பட்டால் மற்றவர்களின் ஆலோசனை மற்றும் உதவியை பெற்றாவது வெற்றி பெற கடினமாக உழைக்க வேண்டும்.

பெண்கள் வெற்றி பெற செய்ய வேண்டிவை

எல்லோரும் விரும்புவது வெற்றியை தான். ஆனால் இந்த வெற்றியை எளிதாக பெற்று விட முடியாது. தோல்விகள் வருவது சகஜம் தான்.

மனிதர்களில் வெற்றியை மட்டும் ருசித்தவர் யாரும் இல்லை. எவ்வளவு பெரிய மனிதராக இருந்தாலும் அவருக்கும் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் தோல்வி, ஏமாற்றம் இருக்க தான் செய்யும்.

எனவே தோல்வி ஏற்பட்டால் அதற்காக துவண்டு விட கூடாது. வேகமாக அதில் இருந்து வெளிவருவது எப்படி என்று யோசிக்க வேண்டும்.

தோல்வியை ஒரு பாடமாக, அனுபவமாக எடுத்து கொள்ளுங்கள். ஒரு தடவை தோல்வி ஏற்பட்டது என்பதற்காக அந்த செயலை விட்டு ஒதுங்குவது தவறு.

தோல்விக்கான காரணத்தை ஆராய்ந்து, இனி அதை வெற்றியாக மாற்றுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக்கூடாது என்பதை திட்டமிட்டு செயல்பட வேண்டும்.

ஒவ்வொரு முறையும் உங்கள் திட்டங்களை நன்கு ஆராய்ந்து பாருங்கள். தற்போதைய கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப திட்டங்கள், செயல்பாடுகளில் மாற்றம் தேவையா? என்று யோசித்து முடிவு எடுங்கள்.

தோல்வியில் இருந்து பாடங்களை கற்றுக் கொள்ள மறக்க வேண்டாம். தோல்விக்கான காரணங்களை அலசி ஆராயும் போது நடுநிலையுடன் செயல்படுங்கள்.

உங்கள் மீதும், உங்களின் செயல்பாடுகள் மீதும், எதிர்கால திட்டத்திலும் ஏதேனும் குறைகள் இருந்தால் மறைக்காமல் ஒப்புக் கொள்ளுங்கள்.

பலம், பலவீனங்களுக்கு ஏற்ப திட்டமிட்டு தேவைப்பட்டால் மற்றவர்களின் ஆலோசனை மற்றும் உதவியை பெற்றாவது வெற்றி பெற கடினமாக உழைக்க வேண்டும்.

இவை அனைத்தும் வெற்றிகளை உங்களுக்கு சொந்தமாக்கி வாழ்வில் முன்னேற செய்யும்.

Leave a Reply