தையல் பிளவுஸ் தைக்கும் முறை

ரவிக்கை(blouse) வெட்டுதல் மற்றும் தைத்தல்

ரவிக்கை(blouse) வெட்டுதல் மற்றும் பழைய ரவிக்கைகளைப் பயன்படுத்தி வெட்டுதல் மற்றும் தைத்தல்

Related posts

தையல் கலையும் அதன் நுட்பங்களும்

nathan

ஆரி ஒர்க்

nathan

சூப்பர் லெக்கிங்ஸ்

nathan