தையல் பிளவுஸ் தைக்கும் முறை

ரவிக்கை(blouse) வெட்டுதல் மற்றும் தைத்தல்

ரவிக்கை(blouse) வெட்டுதல் மற்றும் பழைய ரவிக்கைகளைப் பயன்படுத்தி வெட்டுதல் மற்றும் தைத்தல்


Related posts

அளவெடுத்து வெட்டும் முறை Blouse

nathan

பீட்ஸ் ஒர்க்

nathan

எம்ப்ராய்டரி

nathan