லீக் கான சீமானின் ஆபா ச வீடியோ..!! “ஏய் பொண்டாட்டி நா கெட்டவன் இல்லடி, கேடு கெட்டவன்”..!!

பிரபல சினிமா இயக்குனரும் , நாம் தமிழர் என்ற கட்சியின் தலைவருமான சீமான் கு டிபோ தை யில் சினிமா வசனங்களை பேசும் அ ந்த ரங்க காட்சிகள் சில இணையத்தில் வெ ளி யாகி ச ர்ச்சை யை ஏ ற்படுத்தி வருகிறது. நடிகை, விஜயலட்சுமியை சீமான் திருமணம் செ ய்து கொ ள்வ தாக கூறி ப ழகிவி ட்டு ஏ மா ற்றி யதாக அவர் ச மீபத் தில் பரபரப்பு புகாரை அ ளித் தார்.

இறகு சீமான் நடிகை விஜயலட்சுமி சினிமா வாய்ப்புகள் கிடைக்காததால் வறுமையில் தவித்து வருவதாக என்னிடம் கூறினார். ஆனால் அவருக்கும் எனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை பாணியில் கருத்தை வெ ளிப்படு த்தினார். சமீபத்தில் கூட, இந்து கடவும் சிவனை கொ ச் சை கொ ச் சை யாக பேசிய சீமான் தஞ்சை பெரிய கோயிலில் எ ழுந்தரு ளியுள்ள சிவ லிங்கத்தை தரிஷனம் செ ய்து வி ட்டு வந்ததை தாறு மா றாக கி ழி த்து ஒரு வீடியோவை வெ ளியி ட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில், தற்போது சீமான் கு டிபோ தையில் சட்டையின்றி காணப்படும் சீமான், ஏய் பொண்டாட்டி நா கெ ட்ட வன் இல்லடி, கே டுகெ ட்டவன் என பஞ்ச் வசனத்தை பேசுகிறார். ஆனால் அதில் கேட்கும் பெண் குரல் விஜயலட்சுமியா என்பது  உ று தியாக தெரியவில்லை.

தற்போது இந்த காட்சி இணையத்தில் வெ ளி யாகி பெ ரும் ச ர்ச் சையை ஏ ற்படுத்தி வருகிறது.

 

Leave a Reply