சாரி பிளவுஸ் வடிவங்கள் தையல்

அளவெடுத்து வெட்டும் முறை Blouse

Blouse அளவெடுத்து வெட்டும் முறை | Blouse Measurement and Cutting in Tamil

Related posts

அளவான பிளவ்ஸின் அளவை வைத்து பிளவ்சுக்கு துணி வெட்டும் முறை இங்கே தரப்பட்டுள்ளது.

nathan

டி.சர்ட்டில் மினி கவுன் அன் ஸ்கர்ட்.

nathan

பீட்ஸ் ஒர்க்

nathan

Leave a Comment

Live Updates COVID-19 CASES
%d bloggers like this: